Hovi-Trappor – säker kvalitet

Individuella trapplösningar (avgöranden), utfört med snickarskicklighet och
med en produktionserfarenhet i mer än 35 år.

Den eleganta upplevelsen uppstår inte bara genom trapputseendet, utan av
hela den process som trappleveransen består av. Till er tjänst står vårt
kunniga Hov-team, som ni kan lita på från första början, redan från
beställnings- och planeringsskedet. Ni får er trappa inom utsatt tid och
tillverkade med största möjliga yrkesskicklighet.

Vi garanterar en punktliga leveranser och yrkesmässigt snickeriarbete.

Vi ger Er gärna ytterlig information och anvisning för hur ni skall kunna
göra det bästa trappvalet.

Kontakta oss!

Hovi-trappor

Trapmodeller

© Hovinikkarit Oy, Nikkarintie, 51200 Kangasniemi, Finland • Tel. +358 40 572 0867, +358 400 425 421